0 of 0 dla ""

Sweco Polska nadzorowało inwestycję w Bartoszycach

Opublikowano: 16/12/2021

15.12.2021 roku w Bartoszycach odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, nadzorowanej przez Sweco Polska, pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”. Jest to jedna z największych inwestycji zrealizowanych w Bartoszycach na przestrzeni ostatnich lat.

Zakres przeprowadzonych prac obejmował:

  1. przebudowę ulicy Poniatowskiego (wymiana konstrukcji drogowej, infrastruktury podziemnej, oświetlenia, zatok autobusowych; powstały dodatkowe miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa oraz chodniki po obu stronach ulicy);
  2. budowę nowej ponad 100 m przeprawy mostowej w ciągu ul. Poniatowskiego nad rzeką Łyną;
  3. budowę nowego odcinka drogi DW 512 po drugiej strony mostu.

Zrealizowany projekt przyczynił się do polepszenia warunków komunikacyjnych, usprawnił i zmniejszył ruch w mieście, a poprzez oddzielenie ruchu samochodowego od pieszego i rowerowego przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Umowa o dofinansowanie została podpisana 11 czerwca 2019 r. przez ówczesnego Ministra Inwestycji i Rozwoju występującego jako Instytucja Zarządzająca i Beneficjenta Wiodącego – Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie).

Całkowita wartość projektu wynosi 8 040 000 EUR, z czego 7 236 000 EUR to dofinansowanie projektu.

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce

fot. Sweco

Share via
Copy link