0 of 0 dla ""

System Informacji Geograficznej (GIS)

Opracowujemy i dostarczamy dane przestrzenne na różnych etapach realizacji inwestycji (ofertowanie, koncepcja, projekt, nadzór).

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie. Mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy wachlarz naszych usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej.

Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe.

Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Systemy Informacji Przestrzennej są świetnie przygotowane do współpracy między branżami oraz do wymiany czy integracji danych.

Osoby do kontaktu

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS