0 of 0 dla ""

Geoankiety online

Dysponowanie rzetelnymi danymi jest podstawą wydajnego planowania na każdym szczeblu zarządzania.

Zdalny sposób pozyskiwania informacji zwiększa efektywność i pozwala na dynamiczne analizy wyników.

Rzetelne wnioski można wyciągnąć jedynie na podstawie reprezentatywnej próbki danych, zawierającej możliwie jak najwięcej informacji. Efektywne dotarcie do wybranej grupy respondentów jest w tym wypadku kluczowe. Ankietyzacja online daje możliwość zaangażowania w proces każdego, kto posiada dostęp do Internetu, bez potrzeby osobistego kontaktu z respondentem. Dynamiczne prezentowanie wyników oraz analiza postępów na każdym z etapów, umożliwia podjęcie niezbędnych działań w dowolnym momencie projektu.

Tego typu przedsięwzięcie sprawdza się znakomicie zarówno jako uzupełnienie tradycyjnych badań ankietowych, jak i jako osobne narzędzie.

Olga Koniczena, Sweco

Olga Konieczna

Specjalista/Konsultant GIS