0 of 0 dla ""

Paszportyzacja sieci wodno-kanalizacyjnych

Cyfryzacja, paszportyzacja oraz identyfikacja posiadanego majątku – opracowanie jednolitej bazy danych infrastruktury sieciowej.

Nowoczesne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne posiadają zintegrowane systemy zarządzania majątkiem sieciowym.

Zajmujemy się wdrażaniem systemów GIS, które mają charakter wieloetapowyPierwszy z nich to uporządkowanie istniejącej lub stworzenie nowej bazy danych o sieci w środowisku GIS. W tym zakresie oferujemy również profesjonalne szkolenie i pomoc merytoryczną dla klienta.

Podstawą paszportyzacji jest mapa zasadnicza oraz dokumentacja powykonawcza z zasobów Zarządcy/Użytkownika sieci. W przypadku braku danych lub rozbieżności między informacjami z różnych źródeł, wykonujemy inwentaryzację terenową. Utworzona baza danych pozwoli rozpocząć etap modelowania hydraulicznego czy wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą. To krok, który optymalizuje pracę Zarządcy/Użytkownika na wielu płaszczyznach.

Patryk Nowicki

Patryk Nowicki

Specjalista/Konsultant GIS
brak zdjęcia

Damian Skiba

Konsultant GIS