0 of 0 dla ""

Lokalizacja inwestycji

Odpowiedni dobór lokalizacji pozwala minimalizować koszty i maksymalizować zyski inwestycji.

Optymalny wybór lokalizacji nowej inwestycji to trudna decyzja.

Należy podjąć ją ze szczególną starannością, ponieważ w wielu przypadkach okazuje się nieodwracalna.

W zależności od charakteru inwestycji dobieramy zestawienie czynników i hierarchizujemy je wg potrzeb klienta. W naszych analizach uwzględniamy szereg czynników, jak:

  • infrastruktura techniczna;
  • koszty wykupu gruntu;
  • dostępność przestrzenna, analizy czasu i kosztów dojazdu;
  • interakcje i konflikty środowiskowe;
  • ukształtowanie terenu, geologia, gleby, wody podziemne;
  • zagrożenia przyrodnicze jak np. powodzie i susze;
  • inne dobierane indywidualnie.
Olga Koniczena, Sweco

Olga Konieczna

Specjalista/Konsultant GIS
Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS