0 of 0 dla ""

Wodociągi i kanalizacja

Statystyki, raporty, analizy, wersja WEB oraz MOBILE. Modelowanie hydrauliczne.

System GIS do zarządzania danymi sieciowymi

Nowoczesne przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne posiadają zintegrowane systemy zarządzania majątkiem sieciowym. Zajmujemy się wdrażaniem systemów GIS, które mają charakter wieloetapowyPierwszy z nich to uporządkowanie istniejącej lub stworzenie nowej bazy danych o sieci w środowisku GIS. W tym zakresie oferujemy również profesjonalne szkolenie i pomoc merytoryczną dla klienta.

Kolejnymi etapami realizowanymi przez nas, są: projektowanie i uruchomienie platformy informatycznej (desktop, web, mobile), która umożliwia sprawną pracę zarządcy sieci, jak i zewnętrznych interesantów. Zajmujemy się także wdrażaniem komponentów odpowiedzialnych za modelowanie hydrauliczne. Kluczową zaletą nowego systemu jest integracja różnych, rozproszonych podsystemów zarządcy sieci.

Patryk Nowicki

Patryk Nowicki

Specjalista/Konsultant GIS
brak zdjęcia

Damian Skiba

Konsultant GIS
Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS