0 of 0 dla ""

Zarządzanie bezpieczeństwem

Klęski żywiołowe to zagrożenie dla życia i mienia ludności.

Szacujemy zagrożenia, które niosą za sobą zjawiska ekstremalne.

Uwzględniamy wiele kryteriów: ludność, wartość majątku, działalność gospodarczą, dziedzictwo kulturowe, środowisko itp. Potrafimy oszacować zagrożenia, które niosą za sobą zjawiska ekstremalne. Analiza ta pozwala zaproponować różne warianty inwestycji mogących zredukować zagrożenie i pomaga podejmować strategiczne decyzje. Po uwzględnieniu wytypowanych założeń w modelach istnieje możliwość weryfikacji ich efektywności.

Przykłady realizowanych analiz dotyczą:

  • obszarów narażonych na ryzyko powodzi,
  • obszarów narażonych na ryzyko suszy,
  • zmian klimatycznych,
  • przekroczeń norm hałasu,
  • katastrof przemysłowych,
  • zanieczyszczeń środowiska.
Patryk Nowicki

Patryk Nowicki

Specjalista/Konsultant GIS
Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS