0 of 0 dla ""

Szkolenia z oprogramowania QGIS

Nasze szkolenia dopasowane są do potrzeb klienta. Proponujemy różne zakresy tematyczne i poziomy zaawansowania zajęć (dla użytkowników początkujących, jak i zaawansowanych).

Proponujemy Państwu realizację szkoleń w dwóch wariantach poziomu zaawansowania. Plan szkoleń na poziomie początkującym obejmuje 4 moduły:

  1. Wprowadzenie do programu QGIS,
  2. Praca na danych wektorowych,
  3. Analizy danych wektorowych,
  4. Wizualizacje kartograficzne.

Poziom zaawansowany rozszerzony jest o:

  1. Analizę danych tabelarycznych,
  2. Dane rastrowe i analizę wielokryterialną.
Olga Koniczena, Sweco

Olga Konieczna

Specjalista/Konsultant GIS