0 of 0 dla ""

Raport GEO-HYDRO

Usługa polega na wykonaniu raportu hydrologicznego na podstawie danych przestrzennych. Zaletą raportu GEO-HYDRO jest selekcja najważniejszych wniosków z analiz, krótki czas realizacji oraz niskie koszty.

Cechy raportu GEO-HYDRO:

  • Identyfikuje kierunki spływu powierzchniowego wód oraz zasięg zlewni hydrologicznych;
  • Określa lokalizacje miejsc problemowych (podtopienia);
  • Pomaga w rozpoznaniu spraw dot. naruszenia stosunków wodnych (art. 234 ustawy Prawo wodne);
  • Pomaga zaplanować procesy związane z ustaleniem charakteru wód (art. 219 ustawy Prawo wodne).

Opcjonalny zakres rozszerzony raportu GEO-HYDRO:

  • Wsparcie planowania lokalizacji inwestycji (ryzyka oraz szanse związane z wodami opadowymi);
  • Analiza założeń koncepcyjnych z punktu widzenia warunków wodnych obszaru;
  • Iteracyjne symulacje wariantów planowanej inwestycji w zakresie.
Skumulowane kierunki spływu powierzchniowego

Skumulowane kierunki spływu powierzchniowego

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Damian Skiba

Konsultant GIS
Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS