0 of 0 dla ""

Raporty terenowe

Raport terenowy pozwoli lepiej poznać obszar i optymalnie zaplanować prace w nowej lokalizacji.

Każda nowa inwestycja to nowe wyzwania dla inwestora.

Wykonujemy szczegółowe raporty obejmujące opis i charakterystykę obszaru na podstawie wizji i pomiarów. Wyniki analiz zostają zaimplementowane do bazy danych oraz zwizualizowane na mapach.

Nasi specjaliści z różnych dziedzin wykonują kompleksowe inwentaryzacje zarówno w zakresie środowiska naturalnego, jak i infrastruktury technicznej. Na życzenie klienta poglądowe wyniki mogą być raportowane nawet w czasie rzeczywistym.

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS