0 of 0 dla ""

Wody opadowe

Poznaj możliwości ochrony mieszkańców oraz majątku przed podtopieniami wywołanymi ulewnymi deszczami.

Ulewne deszcze – jedno z największych zagrożeń w miastach dnia dzisiejszego

Szczegółowo odwzorowujemy warunki spływu powierzchniowego na wybranym obszarze wraz z określeniem warunków rozsączania i dystrybucji wód opadowych. Łączymy dane pochodzące z różnych źródeł informacji (zarówno cyfrowych, jak i analogowych), uzyskując przestrzenny model, którego zadaniem jest przedstawienie lokalnych uwarunkowań krążenia wód i formowania się zastoisk wody. Opracowania te są ustandaryzowane i stanowią niezbędny materiał do wszelkich analiz inwestycyjnych.

Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS
Patryk Nowicki

Patryk Nowicki

Specjalista/Konsultant GIS