0 of 0 dla ""

Inwestycje energetyczne

Technologię GIS wykorzystuje się na wczesnych etapach procesu przygotowania energetycznych inwestycji liniowych takich jak kablowe sieci elektroenergetyczne.

Weryfikacja i optymalizacja tras liniowych inwestycji energetycznych

Odpowiednie wykorzystanie danych przestrzennych daje możliwość weryfikacji i optymalizacji tras liniowych inwestycji energetycznych już na wczesnym etapie ich realizacji. Tego typu analityka pozwala między innymi na precyzyjne określenie grup interesariuszy projektu, umożliwia optymalizację zysków z inwestycji oraz daje możliwość oszczędności na etapie wykonawstwa.

W celu wyznaczenia optymalnego i bezkolizyjnego przebiegu tras, wymagane jest przeprowadzenie szeregu analiz przestrzennych uwzględniających wiele kryteriów. Integracja danych dotyczących między innymi zapisów aktów prawa miejscowego, istniejącej infrastruktury, struktury własności i sposobu użytkowania gruntów, uwarunkowań środowiskowych pozwala wykluczyć kolizje mogące wystąpić na późniejszych etapach realizacji projektu. Cały proces analityczny jest elementem niezbędnym w procesie decyzyjnym inwestora.

Olga Koniczena, Sweco

Olga Konieczna

Specjalista/Konsultant GIS