0 of 0 dla ""

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Sweco Polska nadzorowało remont Zamku w Łańcucie

Opublikowano: 18/08/2022

Sweco Polska na zlecenie Muzeum – Zamek w Łańcucie, pełniło funkcję Inżyniera Kontraktu dla projektów w ramach przedsięwzięcia pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR-KA II, III,IV, VII) zgodnie z projektem dofinansowywanym z POIiŚ – VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Od lewej: Dariusz Terlecki (Dyrektor Biura Projektowego w Katowicach, Sweco Polska), Jacek Lisowski (Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w Rzeszowie, Sweco Polska), Wit Karol Wojtowicz (Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie), Maciej Chrzanowski (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Sweco Polska)

Muzeum – Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce. Słynie ze znakomicie zachowanych wnętrz mieszkalnych, unikalnej kolekcji pojazdów konnych, oranżerii, storczykarni ze wspaniałą kolekcją storczyków oraz starego malowniczego parku.

W czerwcu br. otwarto Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potockiego, które znajduje się w odnowionych budynkach Oranżerii i Ujeżdżalni dawnej posiadłości Lubomirskich oraz Potockich. Centrum ma w nowoczesny sposób promować wiedzę o kulturze, sztuce, tradycji staropolskiej i dawnym życiu polskiej arystokracji. Tym samym oficjalnie zakończono projekt kompleksowego remontu i przebudowy obiektów pn. „Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni” w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”.

Sweco Polska pełniło funkcję Inżyniera Kontraktu dla całej inwestycji tj. zajmowało się przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczaniem finansowym robót i dofinansowania zadania w czasie realizacji projektów, w których zakres wchodziły:

  1. prace remontowo-konserwatorskie realizowane w budynku Zamku;
  2. prace remontowo-konserwatorskie realizowane na terenie zabytkowego Parku, wraz z remontem murów obronnych, alejek, mostów i elementów małej architektury;
  3. prace związane z remontem i przebudową dwóch obiektów wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Łańcucie, tj. budynku Oranżerii i budynku Ujeżdżalni.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 30 mln, dla zadań objętych projektami: Zamek i Park oraz  ponad 32,5 miliona złotych dla budynków Oranżerii i Ujeżdżalni.

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Share via
Copy link