0 of 0 dla ""

droga

Sweco wykona Koncepcję Programową obwodnicy Sanoka

Sweco Polska sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budową i urządzeniami budowlanymi.

Zakres planowanej budowy obejmuje kompleksowo zrealizowanie całej inwestycji, w tym w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych: drogi wraz ze skrzyżowaniami, wiaduktami, mostami, przejściami dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenia technicznego drogi oraz innych obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą.

Zadanie Sweco Polska

W ramach umowy Sweco Polska odpowiedzialne będzie m.in. za przygotowanie następujących opracowań:

  • mapy do celów projektowych;
  • opinii geotechnicznej;
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej;
  • zatwierdzonego projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej;
  • badań geofizycznych z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań;
  • koncepcji programowej;
  • analizę i prognozę ruchu.

Wartość umowy to ponad  1,2 mln PLN. Okres realizacji wynosi 23 miesiące.

fot. Holden Baxter on Unsplash