0 of 0 for ""

droga

Sweco wykona Koncepcję Programową obwodnicy Sanoka

Sweco Polska sp. z o.o. podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budową i urządzeniami budowlanymi.

Zakres planowanej budowy obejmuje kompleksowo zrealizowanie całej inwestycji, w tym w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych: drogi wraz ze skrzyżowaniami, wiaduktami, mostami, przejściami dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenia technicznego drogi oraz innych obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą.

Zadanie Sweco Polska

W ramach umowy Sweco Polska odpowiedzialne będzie m.in. za przygotowanie następujących opracowań:

  • mapy do celów projektowych;
  • opinii geotechnicznej;
  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej;
  • zatwierdzonego projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej;
  • badań geofizycznych z opracowaniem raportu z przeprowadzonych badań;
  • koncepcji programowej;
  • analizę i prognozę ruchu.

Wartość umowy to ponad  1,2 mln PLN. Okres realizacji wynosi 23 miesiące.

fot. Holden Baxter on Unsplash

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 18 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 22 mld SEK (2,1 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.

Copy link
Powered by Social Snap