0 of 0 dla ""

Jak możemy przejść na energię w 100% odnawialną?

Produkcja energii jest głównym źródłem globalnej emisji dwutlenku węgla. Przejście na odnawialne źródła energii spowodowałoby znaczne ograniczenie jej emisji. Nowym raport Sweco udowadnia, że nawet jeśli niezbędna technologia i infrastruktura są dostępne, aby zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej, musimy zmienić powstrzymujące nas przed tym negatywne postawy i nieskuteczne podejście.

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przy ONZ potwierdził, że najpoważniejszych skutków globalnego ocieplenia można uniknąć, jeśli działania zostaną podjęte teraz. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych wyzwań dla miast na całym świecie. Przejście na energię odnawialną bardzo skutecznie ogranicza dodatkowy wzrost temperatury i sprzyja poprawie jakości powietrza.

Istnieją udane strategie polityki w zakresie energii. Niektóre kraje w dużym stopniu wykorzystują odnawialne źródła energii, na przykład Kostaryka, Norwegia i Szwecja. W każdym kraju występuje przynajmniej jedno, dostępnego źródło odnawialnej energii. Dlaczego więc nie jest ona wykorzystywana w większym stopniu – co nas powstrzymuje?

„Zastąpienie energii z paliw kopalnych źródłami odnawialnymi jest korzystne i opłacalne. Aby jednak przejście to następowało szybciej, musimy znaleźć sposób na zmianę postrzegania energii odnawialnej. Rozwiązania technologiczne, takie jak magazynowanie energii, są również ważnymi sposobami integracji odnawialnych źródeł energii z energią wykorzystywaną do ogrzewania i do transportu” – mówi dr Tanja Groth, Główny Ekonomista ds. Energii w Sweco UK.

Raport Urban Insight pt. Ograniczenia odnawialnych źródeł energii analizuje potrzebne rozwiązania, które pozwolą w pełni zastąpić tradycyjne systemy energetyczne, zapewniające elektryczność i wykorzystywane do ogrzewania oraz do transportu, źródłami odnawialnymi. Do integracji energii odnawialnej potrzebne jest podejście systemowe, a nie branżowe charakterystyczne dla różnych gałęzi przemysłu.

O Urban Insight

Urban Insight opiera się na serii raportów wglądów napisanych przez ekspertów Sweco dotyczących różnych aspektów rozwoju miast z perspektywy obywatela. Informacja o raporcie na stronie Urban Insight dostępna w języku angielskim jest tutaj. Pełny raport w języku angielskim do pobrania jest tutaj.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt:

Johnny Nylund, Head of Press, +46 (0)737735189, johnny.nylund@sweco.se

 

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 15 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 16.9 mld SEK (1.8 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie.