0 of 0 dla ""

Najnowszy raport Urban Insight pt. „Odporność na energię słoneczną. Zasilanie awaryjne z paneli słonecznych podczas przerw w dostawie prądu” podkreśla rolę energii słonecznej w łagodzeniu zakłóceń spowodowanych przerwami w dostawie prądu. Specjaliści ze Sweco analizują, w jaki sposób można zwiększyć odporność poprzez instalację domowych paneli słonecznych i falowników awaryjnych.

Fotowoltaika – czy wzrost mocy zainstalowanej może być lekarstwem dla energetyki?

Opublikowano: 20/07/2023

Rosnąca świadomość społeczeństwa pod względem ochrony środowiska oraz dążenie przez Unię Europejską w kierunku minimalizacji emisyjności przy procesach wytwarzania energii spowodowało w Polsce i w Europie wzmożone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Znaczącym wzrostem popularności zaczęły się cieszyć panele fotowoltaiczne, konwertujące promieniowanie słoneczne na zieloną energię elektryczną.

Sytuacja fotowoltaiki w Polsce i w Europie

Na koniec 2017 roku ilość mocy zainstalowanej w Polsce w panelach fotowoltaicznych wynosiła zaledwie 0,24 GW. Do 31 grudnia 2022 roku wartość ta wzrosła o ponad 5000%! Uwzględniając liczbę osób zamieszkałych w Polsce, otrzymuje się wartość 0,328 kWp/capita dla całego kraju. Z czego aż 69% całościowej ilości mocy pochodzi z mikroinstalacji, czyli instalacji prosumenckich, których moc nie przekracza 50 kW[1].

Na koniec 2017 roku ilość mocy zainstalowanej w Polsce w panelach fotowoltaicznych wynosiła zaledwie 0,24 GW. Do 31 grudnia 2022 roku wartość ta wzrosła o ponad 5000%.

Wykres opracował: Adam Zmudziński, Konsultant ds. technologii, Sweco Polska

Tak gwałtowny wzrost jest również powiązany z systemem ulg, kompatybilnym z instalacjami wykorzystywanymi przez prosumentów. Jednymi z najbardziej znaczących są programy „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”, gwarantujące dofinansowania elektrowni fotowoltaicznych.

Warto jednak zaznaczyć, że rosnąca ilość energii elektrycznej pochodzącej z instalacji PV w systemie elektroenergetycznym wyraźnie wpływa na jej cenę. Prąd wytwarzany jest za dnia, podczas gdy największe zapotrzebowanie występuje w godzinach porannych oraz wieczornych. Ze względu na dużą podaż oraz mały popyt w godzinach popołudniowych, właściciele paneli fotowoltaicznych są zmuszeni do sprzedawania energii elektrycznej do sieci po zaniżonych cenach.

Kolejną sprawą jest kwestia przerw w dostawie energii elektrycznej w przypadku, kiedy nie posiadamy magazynów energii. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że panele fotowoltaiczne nie działają podczas przerwy w dostawie prądu. Gdyby wszystkie nowe domowe instalacje produkujące energię elektryczną z promieniowania słonecznego, zainstalowane w latach 2023-2028 zawierały falowniki awaryjne, wówczas 8% populacji wszystkich dziewięciu krajów europejskich, badanych w najnowszym raporcie Sweco Urban Insight pt. „Odporność dzięki energii słonecznej. Zasilanie awaryjne z paneli słonecznych podczas przerw w dostawie prądu”, miałoby dostęp do energii elektrycznej podczas przerw w dostawie prądu.

Najnowszy raport Urban Insight pt. „Odporność na energię słoneczną. Zasilanie awaryjne z paneli słonecznych podczas przerw w dostawie prądu”.Najnowszy raport Urban Insight pt. „Odporność dzięki energii słonecznej. Zasilanie awaryjne z paneli słonecznych podczas przerw w dostawie prądu” podkreśla rolę energii słonecznej w łagodzeniu zakłóceń spowodowanych przerwami w dostawie prądu. Specjaliści ze Sweco analizują, w jaki sposób można zwiększyć odporność poprzez instalację domowych paneli słonecznych i falowników awaryjnych.

[1] Wartości wyznaczone na podstawie danych pochodzących z Raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Autorzy wpisu: Adam Zmudziński, Konsultant ds. technologii, Sweco Polska / Sweco Group, materiały Urban Insight

 

Osoby do kontaktu

brak zdjęcia

Marek Kolasiński

Kierownik Działu ROZWOJU TECHNOLOGII
Patryk Pszczółkowski, Sweco

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS

Klaudia Moralewicz

Lider projektu Urban Insight w Polsce, Assessor BREEAM INC
Share via
Copy link