0 of 0 dla ""

Powódź w mieście

Katastrofalne wezbrania rzeczne oraz powodzie miejskie – wybrane przykłady dobrych praktyk w walce z żywiołem

Opublikowano: 17/05/2021

Katastrofalnych powodzi miejskich czy wezbrań rzek nie da się całkowicie powstrzymać. To jest żywioł, z którym należy walczyć nie tylko w czasie jego wystąpienia. Istnieją sposoby pozwalające minimalizować ryzyko, łagodzić skutki czy usprawniać proces naprawy szkód.

Zaliczają się do nich między innymi (oczywiście oczywiście to nie jest zamknięta lista, a kilka wybranych przykładów):

 • retencja wody na wielu “poziomach” – od beczek pod rynną własnego domu po ogromne zbiorniki przeciwpowodziowe;
 • unikanie uszczelniania gruntów oraz stosowanie materiałów i technologii, które pozwalają na filtrację wody (istnieje w tym zakresie cała gama dobrych praktyk);
 • inwentaryzacja cieków, rowów, urządzeń wodnych, ustalenie ich właścicieli, opracowanie zasad eksploatacji, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym;
 • klasyfikacja cieków (woda płynąca / woda stojąca), określenie ich granic ewidencyjnych, ustalenie właściciela i zarządzanie zlewniowe;
 • doskonalenie modeli prognozowania oraz rozwój metod analizy danych zebranych podczas historycznych powodzi;
 • stosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury, zwłaszcza w centrach miast;
 • stosowanie cyfrowych modeli hydraulicznych wspomagających proces podejmowania decyzji;
 • racjonalne planowanie przestrzenne (przemyślane miejscowe plany i warunki zabudowy – wszystkie decyzje powinna poprzedzić analiza możliwości retencyjnych danej zlewni);
 • współpraca instytucjonalna i synchronizacja zarządzania (PGW Wody Polskie – samorządy – ministerstwa – służby ratunkowe – spółki wodne – spółki komunalne – naukowcy – itd.);
 • edukacja i dbałość o świadomość społeczeństwa;
 • stosowanie wielokryterialnych analiz, celem równoległego dbania o różne aspekty w procesie inwestycyjnym (społeczne, retencyjne, środowiskowe, kulturowe, gospodarcze i inne);
 • ciągły rozwój i poprawa narzędzi prawnych oraz finansowych (w taki sposób, aby mobilizowały do zmniejszania ryzyka np. ulgi podatkowe za dodatkową retencję na swojej działce czy wdrażanie w projektach przeciwpowodziowych ciągle aktualizowanych narzędzi analitycznych);
 • budowanie modeli ekonomicznych dla racjonalności stosowania wybranych rozwiązań;
 • udoskonalanie systemów wczesnego ostrzegania, ciągłe aktualizowanie procedur bezpieczeństwa oraz ćwiczenia w tym zakresie.

Chcesz być na bierząco? Zapraszamy na naszą stronę GIS w inżynierii środowiska na facebooku.

Osoby do kontaktu

Patryk Pszczółkowski

Kierownik Zespołu GIS

Robert Lampka

Kierownik Zespołu OCHRONA ZIEMI I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Jakub Kacprzak

Konsultant ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Alicja Wilanowska

Kierownik Zespołu ŚRODOWISKOWEGO
Share via
Copy link