0 of 0 dla ""

Katowicki biurowiec K. Bloch z certyfikatem BREEAM Oustanding

Biurowiec K. Bloch GPP Business Park, za certyfikację którego odpowiedzialne było Sweco Consulting, otrzymał Certyfikat BREEAM Final na poziomie „Oustanding”. Certyfikacja została przeprowadzona w systemie BREEAM International New Construction 2016. Budynek uzyskał 86,7% co umożliwiło mu zdobycie najwyższej punktacji w Polsce w tym systemie w certyfikacji Final.

Kryteria oceny budynków w certyfikacji uwzględniają szereg aspektów, m.in.  zagospodarowania terenu, zużycia energii, wykorzystanych materiałów, ochrony przed emisją zanieczyszczeń, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, innowacyjności i zarządzania obiektem, a także zdrowia i komfortu użytkownika czy transportu. Ocena „Outstanding” jest najwyższą oceną dostępną w systemie BREEAM, którą trudno jest osiągnąć ze względu na konieczność wdrożenia wymagań ponadstandardowych we wszystkich kategoriach. Otrzymanie tak wysokiej oceny wymaga spełnienia ponad 85% wszystkich wymagań certyfikacji, zapewniających dbałość o zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu oraz środowisko naturalne.

Oddany do użytku w 2019 roku, budynek im. Konrada Blocha jest jedynym w Polsce biurowcem plus-energetycznym w obszarze wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że produkuje on więcej energii niż wynosi jego zapotrzebowanie. Zastosowano w nim system trigeneracji i pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w celu zwiększenia zdolności produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autorski system BMS (Building Management System) steruje żaluzjami, oświetleniem i wentylacją powierzchni biurowej w jednej sieci. Pozwala to na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ściślejsze dopasowanie systemu do potrzeb najemców. Dzięki tym technologiom oraz wykorzystaniu (na etapie budowy) ulepszonych materiałów o niższym współczynniku przenikania, udało się obniżyć koszty zużycia mediów o ponad 50%.

W pomieszczeniach biurowych zastosowano aktywne belki chłodząco-grzewcze z możliwością indywidualnej regulacji temperatury.  Świeże powietrze przygotowywane jest przez centralę z odzyskiem ciepła i wilgoci, co przekłada się na niższe zużycie energii. Co więcej, centrala utrzymuje wilgotność powietrza w przedziale 40-60%, który jest najbardziej korzystny dla zdrowego funkcjonowania człowieka. W procesie nawilżania powietrza wykorzystywane są jony srebra, które eliminują drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby. Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku im. Konrada Blocha uzyskał nagrodę główną Nagrody PASCAL 2020, przyznawaną przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. „Badania wskazują, że tak doskonała jakość powietrza bezpośrednio przekłada się na jakość samopoczucia użytkowników podnosząc ich wydajność pracy o 20-40%. Potwierdzono również, że odpowiednio oczyszczone i nawilżone powietrze obniża zachorowalność i dolegliwości związane z górnymi drogami oddechowymi nawet o 20-30%.” – mówi Mirosław Czarnik. „Jakość powietrza w powierzchniach biurowych była dla nas niezwykle istotna od samego początku. W czasie trwania pandemii wskaźniki te dodatkowo zyskały na znaczeniu gdyż przekładają się bezpośrednio na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników”- dodaje. 

Najnowsze technologie energooszczędne, wysoki komfort pracy użytkowników, obniżone koszty eksploatacji – czy można było zrobić coś jeszcze, aby budynek był bardziej ekologiczny? Tak. Na terenie kompleksu zainstalowane zostały budki dla ptaków i nietoperzy oraz hotel dla owadów. Dachy biurowców pokryto roślinami (rozchodnikami), a na budynku im. Konrada Blocha zbudowano pasiekę.

Czwarty budynek w kompleksie potwierdza, że GPP Business Park jest przykładem najlepszych praktyk inżynierskich oraz przykładem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Jest dowodem zrównoważonego podejścia do ochrony środowiska i efektywnej eksploatacji. Biurowiec Bloch to jeden z najlepszych budynków w Polsce, czego dowodem jest uzyskanie w procesie certyfikacji BREEAM INC 2016 poziomu Outstanding” – mówi Project Manager Klaudia Pirańska z firmy Sweco.

Certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding to dla nas ogromne wyróżnienie. Utwierdza nas w przekonaniu, że w 2005 roku podjęliśmy dobrą decyzję związaną  z przekształceniem terenów zniszczonych przez przemysł w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny, zgodny z nurtem prośrodowiskowym. To wyznaczanie trendów w budownictwie energooszczędnym daje satysfakcję, ale również poczucie odpowiedzialności. Dziękuję wszystkim, którzy przez kilka lat ciężko pracowali na ten sukces”- mówi Mirosław Czarnik.