0 of 0 dla ""

Nasze miasta: Ekologiczne pustynie czy gorące miejsca bioróżnorodności?

Ochrona bioróżnorodności jest niezbędna do łagodzenia skutków zmian klimatu, a nawet zapobiegania pandemiom, stwierdził niedawno Sekretarz Generalny ONZ António Guterres. W nowym raporcie Sweco pokazuje, jak projektowanie urbanistyczne może uczynić nasze miasta częścią tego rozwiązania.

Według raportu WWF Living Planet 2020, od 1970 r. prawie 70% dzikich zwierząt, ptaków i ryb zniknęło z powierzchni ziemi. Z kolei raport wewnętrzny ONZ Global Biodiversity Outlook, pokazuje, że żaden z 20 celów wyznaczonych w 2010 r. i przeznaczonych do realizacji do 2020, dotyczących ograniczenia wyrządzania szkód w środowisku naturalnym nie został w pełni zrealizowany.  

Pomimo możliwych poważnych konsekwencji ekologicznych, nowy raport Sweco przedstawia miasta jako potencjalne źródła nadziei i prezentuje, w jaki sposób możemy wykorzystać rozwiązania, aby odwrócić negatywną perspektywę i zmienić krzywą bioróżnorodności.

„Łącząc planowanie zagospodarowania przestrzennego, infrastrukturę, architekturę i budynki w celu znalezienia pełnego potencjału maksymalizacji usług ekosystemowych w strukturach miejskich, bylibyśmy w stanie zwiększyć zarówno bioróżnorodność, jak i dobrostan”, podsumowuje Tarja Ojala, ekolog i jeden z autorów raportu.

Korzyści z tego płynące mogą być naprawdę spore. Na przykład prawidłowe nasadzenie drzew wokół budynków mogłoby zmniejszyć zużycie klimatyzacji o 30%, a zużycie energii o 20 do 50%.

Planiści miejscy powinni pozwolić, by lokalna różnorodność biologiczna drzew, krzewów, cieków wodnych, parków i ogrodów stała się naturalną częścią miejskiego krajobrazu, aby promować dobrobyt zarówno ludzi, jak i przyrody. Roślinność zapewnia zwierzętom lęgowiska, ogranicza hałas, zapewnia cień, ogranicza skutki fal upałów a także zapobiega zmianom klimatu.

Raport Sweco Urban Insight „Budowanie różnorodności biologicznej: dla klimatu, dla zdrowia” jest częścią serii raportów na temat działań na rzecz klimatu, w których nasi eksperci przedstawiają konkretne dane i fakty niezbędna do planowania i budowania bezpiecznych i odpornych na zmiany klimatu środowisk miejskich.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Piotr Szymczak,
Dyrektor Business Unit Consulting,
+48 (0)601935677, piotr.szymczak@sweco.pl