0 of 0 dla ""

Plan Połączenia Spółek Sweco Consulting sp. z o.o. i Sweco Engineering sp. z o.o.

Zarząd Spółki Sweco Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym informuje, że w dniu 30.09.2020 został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: Sweco Consulting sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu jako Spółki Przejmującej i Sweco Engineering sp. z o.o z siedzibą w Krakowie jako Spółki Przejmowanej.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia na stronie internetowej Spółki, bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami.

Plan Połączenia z załącznikami