0 of 0 dla ""

Sweco Consulting i Sweco Engineering staną się jedną firmą

Sweco Consulting i Sweco Engineering łączą się i od 04 stycznia 2021 roku działać będą pod nazwą Sweco Polska sp. z o.o.

Połączenie obu spółek jest bez wątpienia milowym krokiem w rozwoju naszej działalności w Polsce. Pod względem świadczonych usług, doskonale się uzupełniamy, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować naszym Klientom najbardziej kompleksową ofertę na rynku” – Maciej Chrzanowski, Prezes Sweco Consulting & Sweco Engineering.

Połączenie obu firm w żaden sposób nie wpłynie na zasady dotychczasowej współpracy. Za wszystkie realizowane projekty w dalszym ciągu odpowiadać będę te same osoby, co do tej pory. Umowy zawarte zarówno z Klientami, jak i Partnerami Biznesowymi, pozostają w mocy dokładnie na takich samych zasadach jak wcześniej.

Jedyne zmiany dotyczyć będą obszaru danych identyfikujących odpowiednio każdą ze spółek, dlatego wszystkich naszych Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowi, prosimy o dokonanie stosownych zmian w programach finansowo – księgowych oraz innych, na co dzień wykorzystywanych w firmie.

W przypadku Sweco Consulting zmiana dotyczyć będzie jedynie samej nazwy. Sweco Consulting sp. z o.o. zastąpić należy Sweco Polska sp. z o.o. Pozostałe dane nie ulegają modyfikacji.

W przypadku Sweco Engineering, poza zmianą nazwy na Sweco Polska sp. z o.o., należy dokonać stosownych modyfikacji w numerach KRS, NIP, REGON, a także siedzibie spółki i jej adresie. Poniżej przedstawiamy komplet niezbędnych informacji:

Nazwa: Sweco Polska sp. z o.o.
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
KRS: 0000140225
NIP: 522-000-41-90
Regon: 006744144
Tel.: +48 61 864 93 00
Fax: +48 61 864 93 01
E-mail: info.pl@sweco.pl

Połączenie obu firm nastąpi 04 stycznia 2021. W tym dniu całą korespondencję prosimy kierować jeszcze na Sweco Consulting lub Sweco Engineering. Natomiast od 05.01.2021 na wszystkich fakturach i w pismach prosimy używać już nowej nazwy i podanych wyżej danych.  Posługiwanie się starymi danymi może powodować opóźnienia m.in. w realizacji płatności.