0 of 0 for ""

Sweco Inżynierem przy rozbudowie i modernizacji węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańskim

Port

Sweco Polska sp. z o.o. podpisało umowę z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera, według warunków FIDIC, dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo – kolejowej Zadanie 2/2 układ drogowo – kolejowy rejonu Nabrzeża Przemysłowego”.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Portu Gdańsk i obejmować będzie budowę oraz przebudowę układu drogowego na odcinku około 1,6 km oraz przebudowę układu kolejowego na odcinku około 6 km.

Zadanie Sweco Polska

Zadaniem Sweco będzie zarządzanie i nadzór nad realizacją w/w zadania inwestycyjnego, a także monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.

Wartość umowy Sweco to blisko 1,4 mln PLN, natomiast wartość robót budowlanych wynosi ok 65 mln PLN. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na koniec kwietnia 2023.

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 17 500 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 21 mld SEK (2 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.