0 of 0 dla ""

Sweco opracowuje dokumentację projektową rozbudowy DK 1 na odcinku Brudzowice – Siewierz

Sweco podpisało umowę z GDDKiA w Katowicach na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK 1 na 4 km odcinku Brudzowice – Siewierz wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, które pozwolą na jego budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad późniejszymi pracami. Dzięki rozbudowie znacznie poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania DK 1.

Cała przebudowa ma zostać wykonana w istniejącym pasie drogowym. W zakres prac projektowych Sweco wchodzi projekt m.in.: przebudowy nawierzchni jezdni z pełną wymianą konstrukcji, odtworzenia systemu odwodnienia, wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementów ochrony środowiska.

Jest to już czwarty odcinek DK 1 (w tym miejscu zwanym „Gierkówką”), który zaprojektuje Sweco w ramach „Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1”. Wcześniejsze odcinki to Siewierz – Podwarpie, Koziegłowy – Markowice oraz Markowice – Brudzowice. W sumie Sweco odpowiada za projekt ok. 21 kilometrów DK 1.

Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód upływa w styczniu 2020 roku, a jej koszt to 897 777,00 zł.

DK 1 jest jedną z najważniejszych dróg łączących północną część Polski z południową. Stanowi część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75  biegnącego z Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię na Kretę w Grecji.