0 of 0 dla ""

podpisana umowa

Sweco opracuje koncepcję budowy wielopoziomowego skrzyżowania w Rzeszowie

Opublikowano: 30/08/2022

Sweco Polska podpisało umowę z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie na opracowanie koncepcji na budowę wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową nr 106 relacji Rzeszów Główny – Jasło. Ma ona na celu m.in. wskazanie, czy na ul. Langiewicza powinien powstać tunel, czy też lepszym rozwiązaniem będzie budowa wiaduktu nad torami.

W zakresie opracowania znajduje się między innymi:

  • kompleksowa koncepcja budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, budową, przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci w tym z budową wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową (wiadukt lub tunel);
  • analiza porównawcza uwarunkowań techniczno–ekonomicznych i korzyści budowy wiaduktu w ciągu ul. Langiewicza z budową tunelu drogowego w ciągu ul. Langiewicza pod linią kolejową wraz z propozycją powiązań z istniejącymi drogami oraz wskazaniem najkorzystniejszego rozwiązania komunikacyjnego;
  • opracowania geotechniczne i geologiczne;
  • mapy do celów projektowych;
  • materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami;
  • projekt stałej organizacji ruchu;
  • inwentaryzacja zieleni;
  • zbiorcze zestawienie kosztów dla każdego z zaproponowanych wariantów wraz z szacunkiem kosztów nabycia praw do dyspozycji nieruchomościami.

Wartość prac to blisko 860 tyś. zł Koncepcja ma być gotowa w 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli na początku przyszłego roku.

Share via
Copy link