0 of 0 dla ""

Stadion miejski w Katowicach

Sweco Polska będzie nadzorowało budowę stadionu miejskiego w Katowicach

Sweco Polska, na zlecenie Miasta Katowice, będzie pełniło funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”. Nowy stadion będzie mógł pomieścić blisko 15 000 widzów i jest to największa inwestycja sportowa realizowana obecnie w tym mieście.

Stadion ma powstać na południu Katowic, w okolicy zjazdu z autostrady A4. Inwestycja obejmie budowę obiekt sportowego składającego się z hali widowiskowo-sportowej oraz stadionu, a także zagospodarowanie terenu, drogi, parkingi oraz sieci, przyłącza oraz przełożenie infrastruktury podziemnej.

Zadanie Sweco Polska

W ramach umowy Sweco Polska będzie odpowiadało za zrealizowanie i rozliczenie inwestycji zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w szczególności za:

  1. Zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót budowlanych;
  2. Prowadzenie działań informacyjnych i sprawozdawczych;
  3. Udział w przeglądach oraz nadzorowanie robót w okresie gwarancji i rękojmi;
  4. Wspieranie Zamawiającego jako doradca w czynnościach związanych z realizacją inwestycji.

Termin realizacji umowy, to min. 39 miesięcy  od daty jej zawarcia.

Wizualizacja: RS Architekci / za zgodą Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Katowice