0 of 0 dla ""

Sweco Polska będzie współpracowało z Politechniką Krakowską

Fot.: Piotr Zych / od lewej: Mariusz Gorczowski, Kierownik Zespołu BIM | Maciej Olejarczyk, Dyrektor Biura Projektowego Sweco Polska w Krakowie | prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej | dr hab. inż. prof. PK Lucyna Domagała, Prodziekan Wydziału

Sweco Polska będzie współpracowało z Politechniką Krakowską

Opublikowano: 04/05/2022

W kwietniu br. została podpisana umowa ramowa o współpracy pomiędzy Biurem Projektowym Sweco Polska w Krakowie a Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Ma ona na celu stałą wymianę doświadczeń oraz wzajemne świadczenie usług, takich jak m.in. organizowanie praktyk i stażów studenckich, czy wspólne opracowywanie i badanie nowych technologii.

„Jestem dumny z możliwości podjęcia współpracy z Uczelnią, która miała tak duży wpływ zarówno na moje życie zawodowe, jak i dużej części Pracowników Biura Projektowego Sweco Polska w Krakowie” – powiedział Maciej Olejarczyk, Dyrektor Biura Projektowego w Krakowie.

Sweco Polska będzie współpracowało z Politechniką Krakowską

Fot.: Piotr Zych / od lewej: Maciej Olejarczyk, Dyrektor Biura Projektowego Sweco Polska w Krakowie | prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Share via
Copy link