0 of 0 dla ""

Sweco Polska liderem konsorcjum w projekcie DK1 w Częstochowie!

Na zlecenie konsorcjum Drog-Bud, Firesta-Fiśer i Nowak – Mosty, Sweco Polska jako lider konsorcjum, wspólnie z partnerami: Pracownią Projektową Mostopol oraz firmą AII Consulting, wykona projekt przebudowy drogi krajowej nr 1 przebiegającej przez Częstochowę, na 5,5 km odcinku w ciągu al. Wojska Polskiego od węzła z al. Jana Pawła II (bez węzła) do skrzyżowania z ul. Rakowską (z węzłem). Jest to jedna z największych inwestycji drogowych w historii Częstochowy.

Temat ten jest dużym wyzwaniem, ponieważ przebiega w całości przez teren miejski. W miejsce istniejących skrzyżowań jednopoziomowych powstaną nowe dwupoziomowe. Zostanie wybudowana 1 nowa estakada, 4 węzły drogowe oraz wybudowanych bądź zmodernizowanych będzie 13 obiektów mostowych. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i dla rowerzystów.

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności transportowej miasta, lepsza przepustowość DK 1, poprawa nośności drogi i bezpieczeństwa ruchu, a także zmniejszenie w mieście uciążliwości wiążących się z nadmiernym ruchem drogowym.

Zamawiającym jest Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Termin wykonania projektu budowlanego wraz z wnioskiem ZRID to 31 sierpnia 2019 r., natomiast projektu wykonawczego 31 stycznia 2020 r.

Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie fundusze europejskie. Projekt „Przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie” zajął wcześniej pierwsze miejsce na liście inwestycji wybranych do dofinansowania z funduszy unijnych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach konkursu dla działania 4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko “Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”. Częstochowa pozyskała na ten cel 164 mln zł z unijnego budżetu, a cała inwestycja kosztować ma blisko 179 mln zł.

Warto wspomnieć, że DK 1 również znajduje się wśród 10 najniebezpieczniejszych dróg w Polsce. Sweco ma za zadanie zmienić ten stan. Firma projektuje obecnie w sumie już 5 odcinków tej trasy (ok. 26 km), poprawiając bezpieczeństwo ruchu oraz dbając o komfort życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

Jest to 5. odcinek DK1, za który odpowiada Sweco. Nasi projektanci przygotowali pełną dokumentację projektową dla odcinków:

  • Brudzowice – Siewierz,
  • Siewierz – Podwarpie,
  • Koziegłowy – Markowice,
  • Markowice – Budzowice.