0 of 0 for ""

droga

Sweco Polska nadzorować będzie projekt oraz budowę obwodnic Suchowoli i Sztabina

Sweco Polska (lider konsorcjum), wraz z Zakładem Budownictwa Inżynieryjnego z Zambrowa, podpisało umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na pełnie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi oraz realizacją robót obwodnic Suchowoli i Sztabina, w ciągu drogi krajowej nr 8 Białystok – Augustów. Dzięki inwestycjom ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza miasta, znacznie poprawiając komfort życia mieszkańców oraz podróżujących.

Inwestycje mają duże znaczenie dla regionu, a także kraju (są wpisane do Programu budowy 100 obwodnic) ze względu na przyczynienie się do poprawy komunikacji oraz bezpieczeństwa jazdy na ruchliwym odcinku od Białegostoku na północ w stronę Suwałk i granicy z Litwą. Obwodnice mają ograniczyć uciążliwości w postaci hałasu, spalin, wibracji czy wypadków, a także przyczynić się do likwidacji „wąskich gardeł” komunikacyjnych, które zmniejszają przepustowość sieci dróg krajowych.

Obwodnica Sulechowa liczyć będzie 15,1 km, a Sztabina 4,2 km. Na ich trasie powstaną skrzyżowania, ronda, mosty, wiadukty, infrastruktura pieszo-rowerowa oraz urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, ekrany przeciwolśnieniowe). Dodatkowo, w ramach budowy obwodnicy Sztabina, powstanie 11-przęsłowa estakada o długości 700 metrów, przechodząca nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

Sweco Polska, w ramach umowy, odpowiedzialne będzie za zarządzanie, kontrolę i nadzór nad pracami projektowymi oraz robotami przy współpracy z Zamawiającym. Maksymalny termin realizacji robót budowlanych to 44 miesiące od daty zawarcia umowy.

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 18 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 22 mld SEK (2,1 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.

Copy link
Powered by Social Snap