0 of 0 dla ""

Orientarium w Łodzi

Sweco Polska nadzorowało budowę nowootwartego Orientarium w Łodzi

Opublikowano: 09/05/2022

Sweco Polska było zaangażowane w projekt budowy wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano-wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt (tzw. Orientarium) na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Nasi inżynierowie byli odpowiedzialni za nadzór nad projektem i robotami budowlanymi, a także za zarządzanie kontraktem.

Najnowocześniejszy kompleks tego typu w Europie

Otwarte 29 kwietnie 2022 r. Orientarium jest najnowocześniejszym1 w Europie kompleksem hodowlanym poświęconym Azji południowo – wschodniej. Jego wybiegi i woliery zajmują powierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich, a zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają utrzymywać zwierzęta na dużych przestrzeniach w połączeniu z innymi gatunkami i w urozmaiconym środowisku. Goście zoo mogą obserwować mieszkańców Orientarium z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry. Budynek i reszta zoo są dostępne dla zwiedzających cały rok, a zwierzęta w okresie chłodu nie muszą być przenoszone na zaplecza hodowlane.

„Misją Orientarium jest ochrona ginących gatunków, edukacja oraz wspieranie puli genetycznej dzikich zwierząt, które są zagrożone wyginięciem w naturalnym środowisku. Z roli pokazowej przekształcamy się w ośrodek, który dba o bioróżnorodność i prowadzi pracę naukową.” | Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi

Zakres usług Sweco Polska

  • Zarządzanie zadaniem inwestycyjnym, kontrolę jakości wykonanych robót oraz wielobranżowy nadzór inwestorski nad etapem projektowania i realizacji robót budowlanych;
  • Sprawozdawczość i nadzór finansowy;
  • Pełnienie obowiązków Doradcy Technicznego – Bankowego Inspektora Nadzoru;
  • Rozliczenie inwestycji.

Zakres inwestycji obejmował realizację następujących zadań:

  1. Projektowanie i budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano-wystawienniczego wraz z zagospodarowaniem terenu i wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego Orientarium, na terenie Miejskiego Ogrody Zoologicznego w Łodzi, składającego się z pawilonu wejściowego i wystawienniczego, budynków gastronomicznych, budynku stajni małych zwierząt, zawierających funkcje: wejściową, kongresową, biurową, gastronomiczną, ekspozycyjną;
  2. Projektowanie i przebudowa istniejących wybiegów dla lwów i tygrysów;
  3. Projektowanie i przebudowa istniejących wybiegów dla pingwinów;
  4. Projektowanie i budowa nowego zjazdu z drogi publicznej wraz z wejściem do ogrodu zoologicznego;
  5. oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, przebudowę i budowę dróg wewnętrznych dla ruchu samochodowego i pieszego, a także budowę terenowych miejsc postojowych.

1 Źródło: Informacja na podstawie opisu ze strony Orientarium Łódź

Share via
Copy link