0 of 0 dla ""

Sweco Polska nadzoruje utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego Gdynia Karwiny

Sweco Polska podpisało z Gminą Miasta Gdyni umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn. „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny – faza 1.”

Cel inwestycji

Gdynia jest miastem portowym i turystycznym położonym nad Morzem Bałtyckim. Znajduje się tam jeden z największych portów morskich w Polsce, specjalizujący się w przeładunkach. Gdynia z Gdańskiem i Sopotem wchodzi w skład aglomeracji tzw. Trójmiasta.

Wraz z rozwojem miasta zwiększa się potrzeba wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań transportowych. Ma temu służyć powstanie zintegrowanego węzła przesiadkowego, który ułatwi mieszkańcom Trójmiasta podróż transportem miejskim lub rowerami. Dzięki ograniczeniu ilości samochodów zmniejszy się zanieczyszczenie spalinami czy też hałasem, co bezpośrednio przełoży się na zdrowsze i bardziej komfortowe życie mieszkańców miasta.

Podróż szybciej i wygodniej

Węzeł komunikacyjny znacznie poprawi możliwość przesiadki w trakcie podróży transportem publicznym. Kierowcy oraz rowerzyści będą mogli pozostawić swoje pojazdy na parkingu typu P&R czy B&R i kontynuować podróż PKM, autobusem lub trolejbusem, ponieważ w sąsiedztwie przystanku Gdynia Karwiny powstanie  parking z miejscami dla ok. 140 samochodów osobowych i motocykli oraz ok. 50 miejsc dla rowerów.

W ramach projektu planowana jest, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku PKM, również pętla autobusowa/trolejbusowa. Ponadto na prowadzących do przystanku Gdynia Karwiny ulicach Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej wybudowane zostaną buspasy. Powstaną także drogi rowerowe oraz drogi pieszo-rowerowe.

Zarówno parking, jak i pozostałe elementy projektu wybudowane zostaną w taki sposób, aby ułatwić dostęp do transportu publicznego osobom z niepełnosprawnościami.

Maksymalny termin wykonania zamówienia to sierpień 2028 r. Jest to data końca gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.