0 of 0 dla ""

 

droga

Sweco Polska opracowuje studium korytarzowe DK7 Rabka – Chyżne

Sweco Polska wykona na zlecenie GDDKiA O. Kraków, studium korytarzowe dla dwujezdniowej Drogi Krajowej nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne, która stanowi ważny szlak komunikacyjny znajdujący się w ciągu europejskiej trasy E77.

ZADANIE SWECO POLSKA

Zadaniem naszych projektantów jest opracowanie rozwiązań technicznych, przeprowadzenie analizy i prognozy ruchu, oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko, kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych.

Przygotowana będzie porównawcza analiza wielokryterialna rozpatrywanych opcji oraz zestawienie kosztów planowania i finansowania tego zadania inwestycyjnego. Po analizie wyników Studium korytarzowego zostaną doprecyzowane szczegółowe parametry techniczne drogi, jak również możliwa będzie ocena efektywności inwestycji, w tym efektywności ekonomicznej.

WSTĘPNIE PLANOWANE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

  • klasa techniczna drogi – GP (S),
  • prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),
  • prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h),
  • przekrój poprzeczny – 2×2,
  • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
  • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m,
  • szerokość poboczy gruntowych – min. 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),
  • szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,
  • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

CZYM JEST STUDIUM KORYTARZOWE?*

Studium korytarzowe (SK) to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz o tym, w którym z rozważanych korytarzy projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37983/Studium-korytarzowe-czyli-od-pomyslu-do-pierwszych-prac

Strona projektu: https://dk7rabkachyzne.pl

 

fot. Holden Baxter on Unsplash