0 of 0 dla ""

linie trawajowe w Krakowie

Sweco Polska przygotowuje koncepcję budowy linii tramwajowej na os. Rżąka w Krakowie

Sweco Polska podpisało z Gminą Miejską Kraków, umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej w Krakowie pomiędzy skrzyżowaniem ulic: Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka, wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride, z uwzględnieniem połączenia z Wieliczką. Celem inwestycji jest poszerzenie i uatrakcyjnienie siatki transportu publicznego oraz dostosowanie go do potrzeb współczesnego, zrównoważonego miasta.

Założenia

Przebieg linii tramwajowej ma połączyć duże krakowskie osiedle Rżąka (obecnie kursują jedynie linie autobusowe) z resztą miasta, a także obsłużyć nową siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego, który jest jedną z największych jednostek tego typu w Polsce. Linii towarzyszyć ma bezpieczna i funkcjonalna infrastruktura pieszo-rowerowa. W celu ułatwienia podróży i zachęcenia do korzystania z transportu miejskiego w planach jest parking lub parkingi typu Park&Ride, stanowiska Kiss&Ride oraz stanowiska Bike&Ride przy ul. Wielickiej.

Zadanie Sweco Polska

W ramach planowanego zadania projektanci Sweco Polska mają przygotować co najmniej 4 warianty projektu, które będą obejmować:

  • przebieg linii tramwajowej wzdłuż ulicy Wielickiej wraz z pętlą tramwajową w rejonie os. Rżąka;
  • przebieg pasa autobusowo-tramwajowego (PAT) wzdłuż ulicy Wielickiej (w pasie dzielącym) wraz z pętlą tramwajową w rejonie os. Rżąka. PAT powinien przewidywać możliwość przejazdu pojazdów uprzywilejowanych;
  • dwa alternatywne rozwiązania autorskie.

W każdym z przedstawionych wariantów będzie zawarta analiza możliwość przedłużenia planowanej linii tramwajowej w kierunku Wieliczki, której towarzyszyć będzie obustronna, dwukierunkowa infrastruktura pieszo-rowerowa. Zostaną przy tym uwzględnione wyniki opracowania dotyczącego budowy układu komunikacyjnego w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.

Ekologiczny parking kubaturowy

Koncepcja przygotowywana przez Sweco Polska uwzględniać będzie także parking lub parkingi kubaturowe (składające się z kondygnacji podziemnych lub nadziemnych) typu Park&Ride o pojemności min. 500 miejsc, zlokalizowane przy ul. Wielickiej. Konstrukcja powinna umożliwiać rozbudowę obiektu o kolejne kondygnacje (do 1000 miejsc). 4% miejsc będzie wyznaczona jako miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Przy 10% wszystkich miejsc postojowych zostaną uwzględnione ładowarki elektryczne o minimalnej mocy 50 kW, umożliwiające jednoczesne ładowanie dwóch pojazdów.

Ważny jest aspekt ekologiczny planowanych obiektów. Przewidziana będzie m.in. możliwość realizacji instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli zaspokajać potrzeby parkingów, a także nasadzenia zieleni, stanowiącej izolację, poprawiających estetykę oraz chroniących przed hałasem.

Fot. Sebastian Kurpiel