0 of 0 dla ""

linie trawajowe w Krakowie

Sweco Polska przygotowuje koncepcję budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów w Krakowie

Sweco Polska, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, wykonuje wielowariantową koncepcję budowy ok. 1 km linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów. Nasi inżynierowie zbadają możliwość przebiegu linii wzdłuż ruchliwej Alei Trzech Wieszczów, która jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych w centrum miasta.

Koncepcja pozwoli na analizę potencjalnych przebiegów linii tramwajowej, tak aby w przyszłości zapewnić mieszkańcom miasta i odwiedzającym jak najlepsze rozwiązania transportowe.

Zadanie Sweco Polska 

Zadaniem naszych inżynierów jest przygotowanie 5 wariantów przebiegu nowej linii tramwajowej. Rozważany będzie jej przebieg zarówno w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie Aleje Trzech Wieszczów, jak i w obrębie jezdni. Zbadamy także możliwość przebiegu torowiska w tunelu pod Alejami.

Koncepcja będzie zawierać zakres przebudowy, jak również rozbudowy układu drogowego (m.in. al. Mickiewicza, Słowackiego, ulic: Królewskiej, Karmelickiej, Długiej, Prądnickiej i Kamiennej wraz ze skrzyżowaniami) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

Opracowanie będzie uwzględniać także potrzeby ruchu: pieszego, w tym osób o ograniczonej możliwości poruszania się, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Priorytetem są rozwiązania dla transportu publicznego, który ma pierwszeństwo przed ruchem samochodów indywidualnych.

Fot. Sebastian Kurpiel