0 of 0 dla ""

Sweco Polska przygotowuje koncepcję budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie

Sweco Polska, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, przygotowuje wielowariantową koncepcję programowo-przestrzenną budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie.

Zadanie Sweco Polska

W zakresie prac Sweco Polska ma wchodzić koncepcja programowo-przestrzenna nowego węzła przesiadkowego, na którego ma się składać przystanek kolejowy „Kraków Lubocza”, zmodernizowana pętla Walcownia oraz parking typu Park&Ride. Nasi inżynierowie mają również zaplanować tunel lub estakadę pozwalającą bezkolizyjnie przekroczyć tory. Nowy obiekt może się znaleźć albo w ciągu ulicy Blokowej, albo w jej sąsiedztwie.

Projektanci uwzględnią integrację różnych środków transportu, m.in. zapewnią połączenie z głównymi trasami rowerowymi i z planowanym w sąsiedztwie węzłem S7, a także w maksymalnym stopniu skrócą drogę dojścia pomiędzy przystankiem kolejowym, pętlą tramwajową i parkingiem, osiedlem oraz cmentarzem Grębałów.

Ponadto w koncepcji zostanie uwzględnione m.in. wyposażenie obiektów w urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej, urządzenia ochrony środowiska, zadaszony parking na 30 rowerów oraz 2 stanowiska K&R. Planowany układ drogowy nada priorytet w ruchu komunikacji zbiorowej oraz pieszym i rowerzystom.

Fot.: Rich Smith | Unsplash