0 of 0 dla ""

Hydrologia, meteorologia i klimatologia - nowy kierunek na UAM

Sweco Polska w Radzie Gospodarczej nowego kierunku “Hydrologia, meteorologia i klimatologia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opublikowano: 12/05/2023

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął decyzję o utworzeniu w roku akademickim 2023/2024 kierunku inżynierskiego „Hydrologia, meteorologia i klimatologia”, który będzie prowadzony na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Adam Perz, nasz Konsultant ds. środowiskowych, będzie reprezentował Sweco Polska w Radzie Gospodarczej tego kierunku.

Studenci zdobędą interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o Ziemi, zrozumieją współczesne wyzwania związane ze zmianą klimatu i presją antropogeniczną na środowisko, a co jeszcze ważniejsze – będą gotowi na szukanie rozwiązań adaptacyjnych, ponieważ poznają podstawy teoretyczne oraz mechanizmy modelowania procesów hydrologicznych i klimatycznych.

Studenci będą mieli również możliwość odbycia praktyk w naszej firmie.

Zdjęcie: Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
Share via
Copy link