0 of 0 dla ""

Sweco Polska wykona projekt przedłużenia obwodnicy Ustronia

Opublikowano: 25/04/2022

Sweco Polska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, wykona pełną dokumentację projektową oraz będzie pełniło nadzór autorski nad budową nowego 1,2 km ciągu DW 941 na odcinku Ustroń/Wisła (etap I – odcinek drogi wojewódzkiej od istniejącej obwodnicy Ustronia do nowego mostu nad rzeką Wisłą w Wiśle Obłaźcu).

Istniejąca DW 941 przebiega z Harbutowic do Istebnej i jest przedłużeniem DK 81, która stanowi ostatni fragment tzw. „Wiślanki”. Łączy ona aglomerację górnośląską z turystycznymi miejscowościami beskidzkimi. Nowy odcinek ma za zadanie ułatwić podróż, szczególnie w sezonie wypoczynkowym.

Po prawej: widok na stary ślad DW 941; środek: widok na remontowaną aktualnie linię kolejową do Wisły Głębce; z lewej: zbocze, gdzie przebiegać będzie nowy ślad DW 941. W tle: Czantoria / fot. Sweco Polska

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę lub przebudowę:

 • drogi klasy technicznej G;
 • obiektów inżynierskich;
 • skrzyżowań, przejazdów drogowych (w tym przebudowę istniejącego skrzyżowania na połączeniu projektowanego odcinka z istniejącą DW 941);
 • dróg obsługujących nieruchomości pozbawione dostępu do drogi po jej wybudowaniu;
 • istniejących zjazdów;
 • elementów bezpieczeństwa ruchu jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oznakowanie etc.;
 • wyposażenia drogi (system odwodnienia drogi, oświetlenie, drenaż itp.);
 • kanału technologicznego;
 • urządzeń ochrony środowiska;
 • kolidującej infrastruktury technicznej;
 • innych obiektów i elementów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji i funkcjonowania drogi (np. budowa konstrukcji oporowych, zabezpieczenia skarp, etc.).

Projekt ma być gotowy do końca listopada 2023 r. Realizacja planowana jest na 2025 r.

Share via
Copy link