0 of 0 dla ""

Skrzyżowanie w Świętej Annie | fot. Sweco Polska

Sweco Polska zaprojektowało przebudowę skrzyżowania w Świętej Annie

Sweco Polska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach opracowało projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Święta Anna (pow. częstochowski), a także pełniło nadzór autorski nad pracami budowlanymi. W ramach inwestycji powstało rondo wraz z infrastrukturą oraz przebudowano most nad Kanałem Lodowym. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo ruchu i komfort podróży.

Zakres projektu

Prócz wymiany wszystkich warstw konstrukcji drogi, budowy ronda i przebudowy mostu, w ramach inwestycji wykonane zostało także:

  • ujednolicenie szerokości jezdni,
  • przebudowa oraz budowa nowych odcinków chodników,
  • przebudowa zjazdów do posesji,
  • przebudowa zatok autobusowych,
  • elementy bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
  • elementy odwodnienia drogi,
  • zabezpieczenie i przebudowa sieci infrastruktury technicznej,
  • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

Inwestycja rozpoczęła się 1 kwietnia 2020 roku i kosztowała 12,1 mln zł. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.