0 of 0 for ""

Skrzyżowanie w Świętej Annie | fot. Sweco Polska

Sweco Polska zaprojektowało przebudowę skrzyżowania w Świętej Annie

Sweco Polska, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach opracowało projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Święta Anna (pow. częstochowski), a także pełniło nadzór autorski nad pracami budowlanymi. W ramach inwestycji powstało rondo wraz z infrastrukturą oraz przebudowano most nad Kanałem Lodowym. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo ruchu i komfort podróży.

Zakres projektu

Prócz wymiany wszystkich warstw konstrukcji drogi, budowy ronda i przebudowy mostu, w ramach inwestycji wykonane zostało także:

  • ujednolicenie szerokości jezdni,
  • przebudowa oraz budowa nowych odcinków chodników,
  • przebudowa zjazdów do posesji,
  • przebudowa zatok autobusowych,
  • elementy bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
  • elementy odwodnienia drogi,
  • zabezpieczenie i przebudowa sieci infrastruktury technicznej,
  • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego.

Inwestycja rozpoczęła się 1 kwietnia 2020 roku i kosztowała 12,1 mln zł. Inwestorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 18 000 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 22 mld SEK (2,1 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.

Copy link
Powered by Social Snap