0 of 0 dla ""

Podpisanie umowy na węzeł przesiadkowy Poznań Suchy Las

fot. Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o.

Sweco Polska zaprojektuje budowę węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las

Opublikowano: 05/05/2022

Sweco Polska podpisało umowę z Lokalną Agencją Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o. (inwestor zastępczy na rzecz Gminy Suchy Las), na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej”. Jest to I część inwestycji pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”, której celem jest zaprojektowanie nowoczesnego i funkcjonalnego układu drogowego w rejonie granicy Suchego Lasu i Poznania.

Zadaniem projektantów Sweco Polska będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej” w zakresie nowo projektowanego przystanku pasażerskiego na liniach kolejowych nr 395 Zieliniec-Kiekrz i 803 Poznań Piątkowo-Suchy Las z transportem publicznym, parkingiem P&R po stronie północnej (Gmina Suchy Las), a także wiaduktem drogowym nad ww. liniami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej ul. Sucholeskiej oraz likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego.

Nasi inżynierowie wykonają:

  • projekt budowlany na podstawie koncepcji technicznej otrzymanej od Zamawiającego;
  • pozostałą dokumentację projektową (projekt wykonawczy, STWiOR, pełne przedmiary robót, kosztorys inwestorski i ofertowy);
  • w imieniu Zamawiającego kompleksową procedurę związaną z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, (w przypadku jeśli będzie niezbędna).

Efektem inwestycji będzie projekt wielofunkcyjnego węzła przesiadkowego, na którym transport zbiorowy zostanie skomunikowany z transportem indywidualnym. Dzięki zlikwidowaniu przejazdu drogowo-kolejowego, ruch w tym rejonie ma stać się płynniejszy, a mieszkańcy gminy zyskają dostęp do funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury.

Prace projektowe mają zostać zakończone do 31 grudnia 2023 r.

Informacja na stronie Zamawiającego: https://larg.com.pl/kolejny-wazny-krok-umowa-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-m-in-wiaduktu-w-ciagu-ul-sucholeskiej-podpisana 

Share via
Copy link