0 of 0 dla ""

Sweco Polska zaprojektuje ostatni odcinek S7 pomiędzy Krakowem a Warszawą

Sweco Polska podpisało umowę z Fabe Polska na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku od węzła Miechów do węzła Szczepanowice (bez węzłów). W ramach kontraktu projektanci będą również pełnić nadzór autorski nad budową tej jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Polsce.

Projektowany odcinek drogi ekspresowej, o długości około 5,3 km, będzie stanowił połączenie między realizowanymi obecnie odcinkami S7: Moczydło – Miechów i Szczepanowice – Widoma. Na trasie przewidziano zaprojektowanie 5 wiaduktów umożliwiających bezkolizyjne skrzyżowanie z istniejącymi drogami niższych kategorii. Jeden z tych obiektów będzie równocześnie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt.

W zakresie usług Sweco Polska jest m.in.:

 • Projekt budowlany i wykonawczy nowego odcinka drogi ekspresowej;
 • Projekt przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji;
 • Projekt budowy i przebudowy infrastruktury dla pieszych i dla rowerzystów;
 • Projekt obiektów inżynierskich;
 • Projekt odwodnienia terenu oraz rozmieszczenia urządzeń ochrony środowiska;
 • Projekt infrastruktury dla potrzeb drogi ekspresowej;
 • Projekt przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej;
 • Opracowanie Planu Działań Ratowniczych;
 • Wykonanie Raportu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;
 • Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja, który należy do sieci kompleksowej TEN-T. Jest to już kolejny odcinek zaprojektowany przez Sweco. Od 2018 r. nasi inżynierowie zaangażowani są w przygotowanie dokumentacji projektowej dla 18,3 km odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłem Widoma (bez węzła) a Krakowem (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta / Igołomska).

Więcej informacji na ten temat: