0 of 0 dla ""

podpisana umowa

Sweco zaprojektuje przebudowę ul. Starowiślnej w Krakowie

Opublikowano: 25/07/2022

Sweco Polska podpisało umowę z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Starowiślnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich”.

Projekt przebudowy ul. Starowiślnej opierał będzie się na ustaleniach raportu z konsultacji społecznych z 2020 roku, w którym to mieszkańcy zaproponowali, aby uspokoić ruch drogowy i dostosować przestrzeń tak, aby była bardziej przyjazna pieszym oraz rowerzystom. Stać tak się może dzięki wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego poza torowiskiem dla pojazdów innych niż komunikacja zbiorowa, wyznaczeniu ścieżek rowerowych oraz zwiększeniu udziału zieleni.

Termin realizacji to 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Share via
Copy link