0 of 0 for ""

podpisana umowa

Sweco zaprojektuje przebudowę ul. Starowiślnej w Krakowie

Opublikowano: 25/07/2022

Sweco Polska podpisało umowę z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, na opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Starowiślnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich”.

Projekt przebudowy ul. Starowiślnej opierał będzie się na ustaleniach raportu z konsultacji społecznych z 2020 roku, w którym to mieszkańcy zaproponowali, aby uspokoić ruch drogowy i dostosować przestrzeń tak, aby była bardziej przyjazna pieszym oraz rowerzystom. Stać tak się może dzięki wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego poza torowiskiem dla pojazdów innych niż komunikacja zbiorowa, wyznaczeniu ścieżek rowerowych oraz zwiększeniu udziału zieleni.

Termin realizacji to 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sweco planuje i projektuje społeczności oraz miasta przyszłości. Rezultaty naszej pracy to ekologiczne budynki, efektywna infrastruktura i dostęp do energii i czystej wody. W Europie zatrudniamy 18 500 pracowników, oferując Klientom profesjonalną wiedzę i umiejętności przy realizacji każdego projektu. Co roku jesteśmy zaangażowani w inwestycje w 70 krajach na całym świecie. Sweco to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, osiągająca obroty na poziomie ok. 23 mld SEK (2,2 mld EUR), notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie. www.swecogroup.com.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap