0 of 0 dla ""

Sweco będzie prowadziło działania przyrodnicze na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

Opublikowano: 21/02/2024

Sweco Polska podpisało umowę ze Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie na wykonanie opracowania przyrodniczego dla obszaru Natura 2000: Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (PLH320068) w ramach projektu programu LIFE pn. „Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000”, którego beneficjentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Sweco będzie prowadziło działania przyrodnicze na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000

fot. Wojciech Lewandowski, Sweco Polska

Na terenach zarządzanych przez MON występują niemal wszystkie formy ochrony przyrody określone w ustawie o ochronie przyrody tj.: 116 obszarów Natura 2000, 14 rezerwatów przyrody, 11 parków narodowych, 30 parków krajobrazowych, 37 pomników przyrody, 20 użytków ekologicznych i 4 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Ze względu na aktywne użytkowanie terenów w ramach ćwiczeń wojskowych, dostęp do cennych przyrodniczo obszarów w granicach poligonów jest niemożliwy dla osób postronnych. Wpływa to korzystnie na stan przyrody, jednak jednocześnie, prowadzenie badań i prac terenowych ukierunkowanych na zdobycie wiedzy o tych obszarach jest także mocno ograniczone.

Naszym zadaniem będzie uzupełnienie danych i wiedzy o obszarze Natura 2000: Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (PLH320068) oraz zaplanowanie działań ochronnych. W tym celu wykonana zostanie m.in. inwentaryzacja przyrodnicza skoncentrowana na siedliskach przyrodniczych i gatunkach roślin, a także opracowane zostaną zalecenia ochronne dla siedlisk i gatunków uznanych za przedmioty ochrony w tym obszarze

– mówi Wojciech Lewandowski, starszy konsultant środowiskowy i kierownik projektu w Sweco Polska.

Dowiedz się jak Wojsko Polskie walczy o tereny zielone na stronie projektu ->  INF-ARMY.pl

 

Share via
Copy link