0 of 0 dla ""

Zdjęcie: Ahoj przygodo, czyli inżynierowie Sweco Polska w pracy / fot. Patryk Pszczółkowski

Zdjęcie: Ahoj przygodo, czyli inżynierowie Sweco Polska w pracy / fot. Patryk Pszczółkowski

Sweco opracowuje koncepcję poprawy stosunków wodnych w rezerwacie “Uroczysko Wrzosy”

Opublikowano: 29/06/2022

Sweco Polska na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu przygotowuje aktualizację i rozszerzenie opracowania pn. „Koncepcja poprawy stosunków wodnych w rezerwacie przyrody Uroczysko Wrzosy”. Celem wykonania koncepcji jest opracowanie metod przywrócenia właściwych stosunków wodnych w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt występujących w granicach tego unikalnego rezerwatu przyrody.

Zdjęcie: Rzeka Juszka na terenie rezerwatu Uroczysko Wrzosy / fot. Wojciech Lewandowski

Zdjęcie: Rzeka Juszka na terenie rezerwatu Uroczysko Wrzosy / fot. Wojciech Lewandowski

„Rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy jest obszarem o wyjątkowych walorach przyrodniczych. To prawie 600-hektarowy obszar olsów, łęgów oraz siedlisk otwartych takich jak zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i niewielkie płaty torfowisk przejściowych. To także bardzo istotne miejsce dla ptaków wodno-błotnych oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin: m.in. jedno z kilkunastu stanowisk podejźrzona marunowego w Polsce i najliczniejsza na Dolnym Śląsku populacja długosza królewskiego” – mówi Wojciech Lewandowski, Kierownik Projektu, Starszy Konsultant oraz Ekspert Środowiskowy w Zespole Środowiskowym Sweco Polska.

„Wykonana w przeszłości infrastruktura melioracyjna, nie konserwowana przez kilkadziesiąt lat, powoduje obecnie na części rezerwatu sukcesywny spadek wartości przyrodniczych. Dlatego też ważna jest identyfikacja aktualnych warunków przyrodniczych, potrzeb poszczególnych siedlisk i gatunków względem warunków wodnych, a także określenie niezbędnych działań w obrębie infrastruktury technicznej” – dodaje Wojciech. Są to główne zadania, którymi zajmuje się obecnie zespół inżynierów Sweco.

Zdjęcie: Tzw. Bacarskie Łąki na terenie rezerwatu wymagają poprawy stosunków wodnych / fot. Wojciech Lewandowski

Zdjęcie: Tzw. Bacarskie Łąki na terenie rezerwatu wymagają poprawy stosunków wodnych / fot. Wojciech Lewandowski

Zadanie Sweco wpisane jest w I etap zadania pn. „Poprawa stosunków wodnych w rezerwacie przyrody Uroczysko Wrzosy” i sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Share via
Copy link