0 of 0 dla ""

Podpisanie umowy na przygotowanie koncepcji trasy łączącej ulicę Warszawską ze strefą ekonomiczną Dworzysko, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa

Podpisanie umowy na przygotowanie koncepcji trasy łączącej ulicę Warszawską ze strefą ekonomiczną Dworzysko, fot. Grzegorz Bukała / Urząd Miasta Rzeszowa

Sweco opracuje PFU na budowę łącznika ulic Warszawskiej z Krakowską w Rzeszowie

Opublikowano: 23/10/2023

Sweco Polska podpisało 19 października br. w rzeszowskim ratuszu, umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy 6,1 km odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej wraz z niezbędną rozbudową ul. Krakowskiej na długości ok. 0,4 km. Inwestycja ta jest kluczowa dla rozwoju Rzeszowa i całego regionu, ponieważ pozwoli na domknięcie układu drogowego na północy miasta, czym przyczyni się do częściowego odciążenia na północnych arteriach drogowych oraz ożywienia strategicznych terenów inwestycyjnych.

Nowy trasa zapewni znacznie dogodniejszy dojazd do drogi ekspresowej S19 i autostrady A4 dla wielu obszarów Rzeszowa. Ponadto umożliwi komunikację zachód (ul. Krakowska) – północ (ul. Warszawska i Lubelska) – wschód (Lwowska pośrednio przez Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego) bez konieczności korzystania z przeciążonych istniejących ulic relacji wschód-zachód (Al. Wyzwolenia oraz Al. Józefa Piłsudskiego).

Planowana droga ma mieć po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, rozdzielone pasem zieleni, a także chodniki i ścieżki rowerowe. Po stronie wschodniej skomunikuje ul. Romana Krogulskiego poprzez istniejące rondo, następnie przejdzie nad ul. Warszawską oraz linią kolejową w kierunku ul. Miłocińskiej, z którą będzie tworzyć nowe skrzyżowanie skanalizowane typu rondo. Dalszy odcinek odbije na północ wzdłuż torów kolejowych, omijając obszary o gęstej zabudowie mieszkalnej. Następnie od strony północnej i zachodniej skomunikuje strefę przemysłową Dworzysko częściowo po rozbudowanych istniejących drogach, kończąc swój przebieg na ul. Krakowskiej, w miejscu skrzyżowania z ul. Ludwika Chmury. Skrzyżowanie nowej dwujezdniowej drogi z ulicą Krakowską wymusi znaczącą rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego na włączeniu ul. Ludwika Chmury do ul. Krakowskiej.

Koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego to ponad 2,4 mln zł, które pochodzić będą z budżetu miasta Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego. Dokumentacja projektowa ma umożliwić ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj-wybuduj w połowie 2024 r.

Share via
Copy link