0 of 0 dla ""

Sweco Polska Inwestorem Zastępczym dla inwestycji realizowanych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

21 stycznia br. została podpisana umowa pomiędzy Sweco Polska sp. z o.o. a Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. na pełnienie przez Sweco funkcji Inwestora Zastępczego dla I etapu inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI w latach 2020-2024. Inwestycje umożliwią modernizację i optymalizację systemu zaopatrzenia w wodę miasta Łodzi.

W ramach umowy Sweco Polska będzie nadzorowało następujące zadania:

  1. Projekt i budowa SUW „Graniczna” z modernizacją obiektów Pompowni „Chojny”;
  2. Modernizacja obiektu Zbiorniki Stoki;
  3. Koncepcja modernizacji SUW „Rokiciny”.

Do głównych zadań firmy należało będzie:

  1. Przygotowanie i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji lub wykonanie robot budowlanych, lub zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj;
  2. Nadzór nad realizacją umowy w zakresie dokumentacji projektowej;
  3. Przygotowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych/Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z decyzjami, warunkami i wymaganiami oraz wyceną;
  4. Nadzór nad realizacją umowy w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wartość zamówienia to ponad 2,188 mln zł. Jest to kolejna inwestycja realizowana na zlecenie ŁSI.