0 of 0 dla ""

Umowa

Sweco Polska podpisało umowę na prace projektowe obwodnicy Zabrza

Opublikowano: 06/07/2023

23 czerwca 2023 została podpisana umowa pomiędzy Sweco Polska a Miejskim Zarządem Dróg w Zabrzu, na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:„Budowa obwodnicy Miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z rozbudową ulicy Hagera”. Celem tej ok. 6 km inwestycji jest poprawa komunikacji drogowej w mieście.

W zakresie obowiązków naszych Projektantów będzie:

  • Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego z podziałem na poszczególne odcinki;
  • Ustalenie Zbiorczego Zestawienia Kosztów z podziałem na części w układzie specyfikacyjnym;
  • Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej (Karta Informacji Przedsięwzięcia, Wykonanie Raportu Oddziaływania na Środowisko) wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, postanowieniami i uzgodnieniami;
  • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • Wsparcie techniczne na etapie realizacji inwestycji w zakresie zgodności dokumentacji oraz realizowanych robót budowlanych, materiałów, technologii i innych z PFU do uzyskania ostatecznej/ ostatecznych decyzji ZRiD;
  • Udzielania wyjaśnień na pytania dotyczące dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD) oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji.

Termin realizacji zamówienia to 18 miesięcy, a jego koszt ok. 1,9 mln zł.

Share via
Copy link