0 of 0 dla ""

podpisanie umowy

Sweco Polska wykona Koncepcję programową poprawy przepustowości Zakopianki na odcinku Szaflary – Zakopane

Opublikowano: 20/01/2023

Sweco Polska podpisało umowę z GDDKiA Oddział w Krakowie na opracowanie Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla optymalizacji przepustowości drogi krajowej nr 47 od Szaflar do Zakopanego, czyli ostatniego odcinka popularnej Zakopianki.

Obecnie Zakopianka na tym odcinku jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu i ma 11,8 km długości, z czego na prawie 10 km przebiega przez teren zabudowany. Jak wykazał Generalny Pomiaru Ruchu 2020/2021, między Szaflarami a Poroninem każdej doby przejeżdża 19,2 tys. pojazdów – jest to wzrost aż o 41% w ciągu ostatnich pięciu lat. Z kolei między Poroninem a Zakopanem porusza się ich niemal 21 tys. (wzrost o 17%).

Nasi inżynierowie zbadają możliwość optymalizacji przepustowości przy założeniu minimalnej ingerencji w teren przyległy i zaproponują rozwiązania, które usprawnią ruch na tym odcinku DK47. Inwestycja w jej rozbudowę w istniejącym śladzie jest niezbędna, aby poprawić bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców oraz turystów, a także umożliwić płynny przejazd, szczególnie w okresach urlopowych.

W zakresie usług Sweco Polska będzie m.in. opracowanie:

  • analizy wielokryterialnej wraz z prognozami ruchu;
  • wariantów przebudowy i ewentualnej rozbudowy drogi;
  • podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych;
  • przeprowadzenie badań geologicznych, hydrologicznych i inwentaryzacji przyrodniczej;
  • uzyskanie decyzji środowiskowej.
Share via
Copy link