0 of 0 dla ""

7 lipca 2023 r. Sweco Polska podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, na wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855”. Celem inwestycji ma być poprawa bezpieczeństwa, rozwój nowych terenów inwestycyjnych oraz usprawnienie komunikacji drogowej.

Sweco Polska wykona wielowariantową koncepcję zachodniej obwodnicy Kraśnika

Opublikowano: 11/07/2023

7 lipca 2023 r. Sweco Polska podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, na wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855”. Celem inwestycji ma być poprawa bezpieczeństwa, rozwój nowych terenów inwestycyjnych oraz usprawnienie komunikacji drogowej.

Prace projektowe polegać będą na analizie wielowariantowej przebiegu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855, mającego początek w miejscowości Oblęcin, a koniec na obrzeżach miejscowości Urzędów, na włączeniu w drogę wojewódzką nr 833.

Wielobranżowy zespół naszych specjalistów zbierze niezbędne informacje, na podstawie których ustalonych zostanie 5 wariantów przebiegu nowych korytarzy planowanej inwestycji i powiązania ich z istniejącą siecią drogową. W lokalizacji wariantów wzięte pod uwagę będą między innymi uwarunkowania: techniczne, społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, funkcjonalne, a także bezpieczeństwo ruchu.

Przeprowadzona zostanie również analiza prognozowanego ruchu (mająca na celu przyjęcie m.in. parametrów geometrycznych drogi, skrzyżowań i konstrukcji nawierzchni) oraz konsultacje społeczne wybranych wariantów.

Etapem finalnym prac zespołu projektowego będzie uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach planowanej inwestycji, wskazanie Zamawiającemu optymalnego wariantu przebiegu drogi oraz oszacowanie jej kosztów.

Termin wykonania zadania to 18 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 3 miesiące na przedstawienie wariantów lokalizacyjnych drogi. Planowany koszt całego opracowania koncepcyjnego drogi to ok. 1,6 mln zł.

7 lipca 2023 r. Sweco Polska podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie, na wykonanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla zadania pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Kraśnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855”. Celem inwestycji ma być poprawa bezpieczeństwa, rozwój nowych terenów inwestycyjnych oraz usprawnienie komunikacji drogowej.

fot. ZDW w Lublinie

Share via
Copy link