0 of 0 dla ""

Linia tramwajowa

Autor: ksena32 / stock.adobe.com

Sweco przygotuje dokumentację projektową inwestycji tramwajowych w Łodzi

Opublikowano: 30/08/2023

Sweco Polska podpisało 16 sierpnia br. z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, działającym w imieniu Miasta Łódź, umowę na opracowanie programów funkcjonalno–użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie unijne dla dwóch z pięciu projektów modernizacji sieci tramwajowej w tym mieście. Dokumentacja umożliwi przygotowanie inwestycji do realizacji oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i buduj”.

Przebudowane zostaną kluczowe dla wielu osiedli torowiska, dzięki czemu łodzianie będą mieli wygodne połączenie z centrum i innymi dzielnicami.

Ze względu na zakres planowanej przez Łódź inwestycji, projekt został podzielony na 5 części. Projektanci Sweco Polska opracują część nr 2 oraz nr 4.

Zakres prac dla części nr 2

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci tramwajowej w zakresie ulic: Zielona, Legionów, Srebrzyńskiej i Konstantynowskiej wraz z węzłem Łódź Koziny” z zakresu budowy i przebudowy liniowej infrastruktury tramwajowej, planowanej do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w tym:

1) programu funkcjonalno-użytkowego;

2) materiałów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności;

3) studium wykonalności;

4) wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualnymi na dzień złożenia, oraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień i aktualizacji podczas formalnej i merytorycznej oceny aplikacyjnej w sposobie i terminie umożliwiającym Zamawiającemu realizację wymogów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą.

W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykonanie modernizacji torowiska o długości ok. 5,2 km wraz z niezbędną infrastrukturą drogową w ciągach ulic: Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej (bez skrzyżowania) na wschód do wiaduktu kolejowego, Legionów od wiaduktu kolejowego na wschód do ul. Żeligowskiego (ze skrzyżowaniem), Zielonej od ul. Legionów/al. Włókniarzy do ul. Wólczańskiej (bez skrzyżowania), Srebrzyńskiej od ul. Ogrodowej (bez skrzyżowania) do al. Włókniarzy wraz ze skrzyżowaniem oraz węzła Dw. Łódź Koziny i pętli tramwajowej Zdrowie.

Zakres prac dla części nr 4

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci tramwajowej w ul. Żeromskiego oraz al. Politechniki od ul. Kopernika do Ronda Lotników Lwowskich” z zakresu budowy i przebudowy liniowej infrastruktury tramwajowej, planowanej do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w tym:

1) programu funkcjonalno-użytkowego;

2) materiałów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności;

3) studium wykonalności;

4) wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualnymi na dzień złożenia, oraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień i aktualizacji podczas formalnej i merytorycznej oceny aplikacyjnej w sposobie i terminie umożliwiającym Zamawiającemu realizację wymogów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą.

W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykonanie modernizacji torowiska o długości około 3,3 km w ciągu ulic Żeromskiego od ul. Kopernika (bez skrzyżowania) do ul. Radwańskiej i al. Politechniki od ul. Radwańskiej do Ronda Lotników Lwowskich wraz z węzłem przesiadkowym w ul. Pabianickiej w sąsiedztwie ronda Lotników oraz budową odcinka linii tramwajowej w ul. Cieszyńskiej.

Termin realizacji całego zamówienia to 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Share via
Copy link