0 of 0 dla ""

Sweco wykona studium korytarzowe północno-zachodniej obwodnicy Raciborza

26.10.2023 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano umowę na opracowanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza” / fot. Sweco Polska

Sweco wykona studium korytarzowe północno-zachodniej obwodnicy Raciborza

Opublikowano: 06/11/2023

26 października br. została podpisana umowa pomiędzy Sweco Polska a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na opracowanie studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”. Planowana inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także wpłynie na rozwój gospodarczy miasta i gmin regionu. 

Planowana droga będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Miejsce włączenia początku projektowanej obwodnicy to rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z drogą krajową nr 45 w miejscowości Rudnik, a jej koniec to włączenie do DW 416 na odcinku między skrzyżowaniem DW 417 z DW 416 a obszarem zabudowanym Raciborza. 

Zakres prac Sweco

Zadaniem naszych inżynierów jest zaproponowanie 3 wariantów przebiegu trasy obwodnicy po zachodniej stronie Raciborza, uwzględniając uwarunkowania wynikające m.in. z:  

  • istniejącego zagospodarowania terenów objętych oddziaływaniem projektowanej trasy; 
  • istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; 
  • lokalnych planów i zamierzeń gmin; 
  • istniejących uwarunkowań środowiskowych. 

Planowane etapy: 

  • I – Studium korytarzowe 
  • II – Raport środowiskowy 
  • III – Decyzja środowiskowa 
  • IV – Projekt wstępny 

Opracowanie dokumentacji projektowej potrwa 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podobne zadania wcześniej realizowane przez nasz Zespół Projektowy w Katowicach:

Share via
Copy link