0 of 0 dla ""

Sweco zaangażowane w projekt instalacji do produkcji bioetanolu

Opublikowano: 25/09/2023

Inżynierowie Sweco Polska przygotowali kompleksowy projekt wykonawczy obiektów realizowanych w konstrukcji stalowej jednego z najważniejszych elementów instalacji do produkcji bioetanolu – elektrociepłowni biomasowej.

Projekt obejmuje: kotłownię biomasową, maszynownię, budynek filtra, podkonstrukcję pod silosy na biomasę, podkonstrukcję pod kontenery popiołu oraz inne mniejsze konstrukcje pod infrastrukturę towarzyszącą. Łączna masa zaprojektowanych konstrukcji stalowych to aż 600 ton!

Co wchodzi w zakres prac?

  • Modelowanie geometrii projektowanych obiektów z dostosowaniem pod projektowane instalacje technologiczne;
  • Sporządzanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych projektowanych obiektów;
  • Wymiarowanie i optymalizacja profili elementów konstrukcyjnych;
  • Obliczenia połączeń elementów konstrukcyjnych;
  • Detalowanie całości konstrukcji i przygotowywanie dokumentacji warsztatowej;
  • Koordynacja międzybranżowa modelu projektowanych obiektów w ramach BIM na każdym etapie projektu (współpraca branż: konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, elektrycznej, sanitarnej, pożarowej, BHP).

Osoba do kontaktu

brak zdjęcia

Michał Powierża

Dyrektor Działu KONSTRUKCJE, PRZEMYSŁ | WARSZAWA
Share via
Copy link